BLOG

Blog

RATNIČKI GENI

U posljednjem ratu u Bosni (92’-95’) bio sam svjedok jednoj, za mene, nesvakidašnjoj pojavi koju…