Bužimski komandant Hasan Musić – Musa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hasan Musić (sin Huseina i Hajre) rođen je 1960. godine u naselju Lubarda, općina Bužim. Odrastao je u porodici s petero djece. Nakon osnovne škole, srednju i višu mašinsku školu završio je u Ljubljani. U Sloveniji je radio sve do izbijanja rata u Bosni i Hercegovini. Poslije sudjelovanja u borbama za Bosansku Krupu kao komandir voda, Hasan Musić Musa krajem jula 1992. godine postavljen je za komandanta Prvog odreda. Za komandanta Prvog bataljona Musa je postavljen 15. augusta 1992. godine, na dan kada je formirana 105. bužimska udarna krajiška pješadijska brigada. U narednim mjesecima, sve do smrti, svojom je hrabrošću i požrtvovanošću Musa bio primjer istinskog bosanskog patriote.
Nakon što je teško ranjen 24. januara 1993. godine u rejonu Kedića Glavice, Musa je 3. februara podlegao zadobijenim ranama u Bihaćkoj kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić”.
Hasan Musić Musa spada u red onih boraca koji su svoj ratni put prošli časno i dostojanstveno, vodeći računa o međunarodnim konvencijama i pravilima dozvoljenog ratovanja, ali i najljepšim vojničkim i ljudskim manirima ponašanja, kako prema nadređenima, tako i prema podređenim saborcima. Časno je branio svoj narod, ali i bez dileme hrabro stao pred neprijatelja svog naroda i domovine.
🤲 El’fatiha 🤲

Share.

Leave A Reply