ČETNIČKA PROPAGANDA PROTIV BOŠNJAKA-KAKO JE SRPSKI SELJAK HUŠKAN DA UBIJA !

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tokom 1942.godine Četnici su javno davali do znanja srpskom narodu da je nužno pljačkati imovinu Bošnjaka.Četnička komanda u Istočnoj Bosni je smatrala da je “rekvizicija hrane koju su Turci opljačkali od Srba prošle godine i slobodna ili prinudna razmena dobara između Srba” najbolji način snadbijevanja srpskog naroda u planinskim krajevima BiH tokom proljeća tekuće godine.
Da bi ovo profunkcionisalo trebalo je da se u što većem dijelu srpskih zemalaha preuzme čisto srpska vlast prvenstveno gdje ima žita.Pošto su najbogatije zemlje žitom bile sjeverno od Save i Dunava potrebno je preovladati bosanskom posavinom a to kako je tvrdila četnička propaganda je najlakše postići pripajanjem Bosne Srbiji.
Srpski seljak je sve više vjerovao da narodnooslobodilački pokret nema izgleda da uspije i da je bolje da u cilju očuvanja imovine i života slijedi četnički pokret i njihovu političku liniju.
Tako je jedan broj Partizana sa Romanije i Zvijezde prešao u redove četnika.Zatim su počeli da hvataju i ubijaju partizanske kurire ukoliko su doznali da su oni Bošnjaci.

Share.

Leave A Reply