Četnički zločini u Godijenu,Foča

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nije san, stvarnost je..U selu Godijeno Foča

SVJEDOČENJA!

Džemal Kalajdžić iz Foče izjavljuje:
“…Najveći je krvolok bio spomenuti Vojo [Stanimirović], za koga se zna da je svojom rukom poklao oko 1.000 muslimanskih žena i djece…
Gdje god su doprli, popalili su džamije i muslimanske vjerske škole. U selu Godijenu poklali su na Ćehotinskom mostu oko 450 muslimana, među kojima se nalazio i džematski imam Hasan ef. Taranin. Da bi umro potpuno čist i predan Bogu Taranin je zamolio zlikovce da mu dopuste uzeti abdest. Zlikovci su se pretvarali.
Pravili su se da će mu to dopustiti, pa su ga zvali na rijeku i pitali ga da im objasni kako se uzima abdest, što je hodža i učinio. Zlikovci su mu potom istim onim redom kako im je Hasan ef. ispričao da se uzima abdest odrezivali pojedine dijelove tijela, govoreći mu, eto, oni čine uslugu i uzimaju mu abdest da se ne muči. Prvo su mu odrezali ruke do zglobova, zatim su mu odrezali usta, potom nos, zatim su ga iznakazili po licu, zatim su mu odrezali ruke sasvim, potom su ga iznakazili po glavi, onda su mu odrezali uši, potom odrubili glavu, da se konačno noge odsijeku i komadi pobacaju u Ćehotinu, koja će stoljećima pripovijedati prolaznicima o strahotama koje su izvršili ovi nečuveni zlikovci i izrodi, kakve samo četničke rulje tvore.
Pošto su na takav način masakrirali hodžu Taranina, otišli su njegovoj kući i rekli obitelji da im je starješina odveden u Foču “na sud”, pa ako imaju novca da ga mogu spasiti.
Majka Taraninova dala je sve što je imala a onda im je na njihovo traženje dala i ručak. Do nekoliko dana pobili su i čitavu Taraninovu obitelj.

Share.

Leave A Reply