Cuvaj se da ne prekines neciju nadu!!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Prenosi se da je imam Ahmed jedanput otišao u Šam da bi čuo i saznao neke hadise od jednog učenjaka hadisa.

Kada je Ahmed došao u njegovu kuću zatekao ga je kako hrani i poji psa te kako se maksimalno posvetio tom poslu.
Primijetio je da se imam Ahmed čudi njegovom postupku, pa mu je rekao: ”Ahmede, u našem gradu uopće nema pasa, pa kad sam ugledao ovog psa, znao sam da je on garib (usamljenik) koji se nada. A ja sam čuo hadis od Ebu Hurejre, r.a., koji je kazao: ‘Čuo sam Allahovog Poslanika, a.s., kada je rekao: -Ko prekine nadu onome ko se nada, Allah će prekinuti njegovu nadu na Sudnjem danu.”’
Ahmed je zaplakao i rekao: ”Dosta mi je ovaj hadis”, i vratio se odakle je i došao.

Share.

Leave A Reply