Da bi OHR ispunio svoju misiju potrebna i politička i finansijska podrška

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt u svom prvom izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a osim političke situacije koja je komplikovana, tretirao je i status OHR-a s akcentom na nedovoljna finansijska sredstva.

Schmidt je u izvještaju napomenuo da je budžet OHR-a od 2017. godine na istom nivou. On je naveo da se troškovi povećavaju, a da više nema donatora ili su smanjili svoje donacije.

Smanjenje broja osoblja također je rizik za OHR koji je oslonjen na ljudski kapital u ispunjavanju svoje misije.

„Imajući u vidu trenutna izazovna i dinamična vremena OHR mora zadržati efektivni kapacitet da pomakne zemlju naprijed kako bi je oslobodio međunarodne supervizije. Kako bismo to postigli, mandat OHR-a mora biti pdoržan i politički i finansijski kako bismo ispunili misiju 5+2“, navodi se u izvještaju.

Schmidt u svom prvom izvještaju UN-u obuhvata period od aprila do polovine oktobra, a dužnost je preuzeo 1. avgusta.

Izvještaj pogledajte ovdje.

Share.

Leave A Reply