Da li i dalje moramo nositi maske iako ih je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sporno je to što su mjere uveli krizni štabovi ministarstva bez učešća najviših tijela zakonodavne i izvršne vlasti

Ustavni sud BiH donio je juče odluku u kojoj je zaključio da miješanje u osnovna ljudska prava i slobode garantirane Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija), u konkretnom slučaju prava na privatni život i na slobodu kretanja, koje je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti o obaveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenju kretanja, u konkretnom slučaju kriznih štabova ministarstava zdravstva, kada je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, predstavlja kršenje navedenih ljudskih prava i sloboda

Procjena je ustavnih sudija kako uvedene mjere znače kršenje prava na privatni život i na slobodu kretanja a sporno je to što su mjere uveli krizni štabovi ministarstava zdravstva bez učešća najviših tijela zakonodavne i izvršne vlasti u državi.

Na drugu stranu, u uslovima kada su ugroženi životi i zdravlje građana, uključujući i apelanata, Federalno ministarstvo zdravstva je istaklo u svom odgovoru na Apelaciju da je Federalni krizni štab donio adekvatne naredbe, te da je u konkretnom slučaju zadovoljeno načelo proporcionalnosti jer se nijednom drugom blažom mjerom ovaj cilj nije mogao ostvariti u vrijeme kada je mjera izrečena.

Stoga je ukazano da niti jedna mjera, uključujući i određivanje mjere obaveznog nošenja zaštitnih maski u zatvorenom i
otvorenom prostoru za opštu populaciju, uz navođenje određenih izuzetaka definiranih preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, nema za cilj sprječavanje ili ograničavanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, nego se poduzimaju isključivo u interesu zaštite javnog zdravlja stanovništva Federacije BiH.

Kada je u pitanju mjera ograničenja kretanja u konkretnom slučaju, navedeno je da iz medijskih napisa, kao i inspekcijskih nalaza temeljem nadzora ugostiteljskih objekata, proizlazi da se mjera ograničenja rada ne duže od 23 sata nije poštovala, tačnije, da se radi o mjeri koja se masovno kršila.

Navedeno je, između ostalog, opredijelilo Federalni krizni štab za utvrđivanje mjere ograničenja kretanja u terminu od 23:00 sata naveče do 05:00 sati ujutro. Također je ukazano da je navedena mjera ograničenja kretanja, koja se provodi zajedno sa svim ostalim mjerama, od iznimnog značaja u situaciji rapidno-horizontalnog širenja virusa SARS-CoV-2 u zajednici.

 

Pritom je navedeno i da je navedena mjera donesena temeljem člana 54. stav (2) tačka 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koja daje pravo Federalnom ministarstvu zdravstva da istu može uvesti kao posebnu vanrednu zaštitnu mjeru

Mjere ograničenja kretanja u noćnim satima te obaveze stalnog nošenja zaštitnih maski na snazi su u FBiH od eskalacije novog talasa pandemije koji je uslijedio početkom jeseni a na te se odluke Ustavnom sudu žalili sarajevski advokati.

Advokatica Nina Kisić, koja je podnijela apelaciju zajedno sa advokatom Goranom Dragovićem, kaže za BUKU da je Ustavni sud BiH današnjom odlukom zaštitio prava građana. Naša sagovornica ističe kako Ustavni sud nije ukinuo osporene naredbe.  Pita li smo moramo li nositi maske iako ih je sud proglasio neustavnim.

Ustavni sud BIH nike ukinuo osporene naredbe (o nošenju maski na otvorenom i o zabrani kretanja stanovništva od 23 sata uvečer do 5 sati ujutro), ali je zahtijevao od izvršne i zakonodavne vlasti u FBIH da što hitnije donesu mjere u prevenciji širenja zaraze COViD-19 u okviru svoje nadležnosti, ali koje mjere će biti u skladu sa standardima ljudskih prava, odnosno Ustavom BiH, EKLJP i sada upravo ovom odlukom Ustavnog suda BiH koja je donesena” kaže naša sagovornica

Kaže da je Ustavni sud BIH koji je usvojio apelacije apelanata koje su zastupali Goran Dragović i ona, prepoznao problematičnost osporenih naredbi kako sa stanovišta zakonitosti, tako i usklađenosti sa Ustavom BiH i EKLJP.

“Jako je bitno napomenuti da se ovdje radi o situaciji u kojoj niko od nas ne spori potrebu donošenja mjera na suzbijanju pandemije COVID-19, ali i o situaciji u kojoj se ne smiju bez intervencije zakonodavne vlasti dugotrajno ukidati ljudska prava” kaže naša sagovornica.

Kisić napominje i da je Ustavni sud BiH notirao u svojoj odluci da su ovakve mjere, donesene od Kriznih štabova, kao tijela izvršne vlasti ograničenih ovlasti, možda i imale svoje opravdanje na početku pandemije, ali da iste ne mogu imati svoje opravdanje nakon 9 mjeseci koje su organi vlasti imali na raspolaganju da se konsoliduju

Podsjetimo da je Ustavni sud BiH i ranije ove godine donio sličnu odluku kada je neustavnom proglasio odredbu kojom je tijekom prvog talasa pandemije bilo zabranjeno kretanje osobama starijim od 65 godina i mlađim od 18.

Share.

Leave A Reply