Drevni grad Ključ na Sani

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Drevni grad Ključ/Ključ na Sani, sa svojim kulama visoko iznad rijeke Sane kao kapija za ulaz u sansku dolinu i mjesto predaje posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića Kotromanića osmanskom velikom veziru Mahmut Paši 1463 godine.Grad u kome su bila ilirska plemena Mezeji i Dicioni kao i rimska utvrda prema arheološkim nalazima u kompleksima starog dijela grada. U dokumentima se prvi put spominje 1323 godine u Povelji bana Stjepana II Kotromanića kao darovnica bosanskim feudalcima Hrvatinićima, vladarima Donjih Krajeva.Ključ je i 1878 godine prilikom nasilne okupacije Bosne od strane Austrougarske bio jedan od gradova koji su pružili najveći otpor sa velikim žrtvama na ovaj strane. Nažalost u vrijeme Jugoslavije i novije historije pao je u zaborav na svoju veličanstvenu prošlost, iako je stari grad Ključ veoma dobro obnovljen. Čuvajmo našu baštinu. Čuvari Baštine Bassania (slike stećaka poslao Vinko Blažević)

Share.

Leave A Reply