„Dva ključna zadatka su miroljubiva BiH i održiva BiH.”

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jučerašnje konsultacije u Vijeću sigurnosti UN oko BiH bile su slika višemjesečnog direktnog nadmetanja Ruske Federacije i Zapada oko kontroliranja područja Zapadnog Balkana.

U tom smislu, kako ističu stručnjaci, raspravu o produženju izvršnog mandata EUFOR-a treba promatrati u tom kontekstu. Nikako, kako je to krenulo u smjeru da OHR faktički više ne postoji.

Denis Bećirović, potpredsjednik SDP-a i delegat u Domu naroda PSBiH smatra da, prije svega, treba istaći činjenicu da je Dejtonski mirovni sporazum međunarodni ugovor i da on ima šest svjedoka – SAD, EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Njemačku i Rusiju.

„U Aneksu 10 sve strane koje su ga potpisale su se obavezale na provođenje između ostalog i Aneksa 10, a šta je suština i zadaća visokog predstavnika? To je kako je i navedeno, prije svega, nadzirati implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma, koordinirati aktivnosti, olakšati, kada to visoki predstavnik procjeni, da je potrebno razrješenje bilo kojih poteškoća koje proizilaze u vezi sa implementacijom Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Što je vrlo bitno u Aneksu 10 je rečeno da će strane potpuno sarađivati sa visokim predstavnikom i njegovim osobljem“, istakao je Bećirović za NAP.

Ovo sve navodi jer je odredba vrlo jasna, utvrđena međunarodnim ugovorom i ne može niko proizvoljno tumačiti nešto što je je čisto slovo Dejtona.

„Na kraju krajeva upravo u Aneksu 10 je navedeno da je visoki predstavnik konačni organ na terenu koji odlučuje i tumači šta jeste, a šta nije u vezi s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Osim toga mnogi zaboravljaju ili ne spominju, a ja to želim istaći, u Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a njega su potpisale tri države, Republika BiH, Republika Hrvatska i tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, je vrlo jasno napisano da te tri strane potpisnice sporazuma pozdravljaju i prihvataju sve aranžmane koje su izloženi u Aneksu 10“, napominje Bećirović.

Potpredsjednik SDP-a podcrtava da tu nema nikakve igre s tim.

„Na koncu poslije je Vijeće za implementaciju mira 1997. godine preciziralo dodatno ovlaštenje visokog predstavnika i navelo da to uključuje i donošenje obavezujućih odluka o mjerama koje stupaju na snagu.

Upravo to što je zaključilo Vijeće za implementaciju mira 1997. godine je direktno potvrđeno Rezolucijom 1144 Vijeća sigurnosti usvojenoj 19.12.1997. godine. Prema tome ovo što se danas događa u New Yorku nije uopće stavljanje van snage postojeće Rezolucije Vijeća za sigurnost UN-a i to je bitno naglasiti“, mišljenja je Bećirović.

Dodaje i da je visoki predstavnik upravo u saradnji sa najvećim svjetskim silama još 2004. dobio jasan zadatak šta treba da se čini u BiH.

„Dva ključna zadatka su miroljubiva BiH i održiva BiH. To znači ojačati pravnu državu i omogućiti odnosno onemogućiti bilo kojeg ekstremistu da ugrožava mir u BiH. To je suština, prema tome ne treba pogrešno tumačiti neke geopolitičke igre, treba se držati pravnih akata i međunarodnog sporazuma“, dodao je Bećirović.

 

Share.

2 komentara

Leave A Reply