Formiranje i razvoj Sedme muslimanske brigade

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Autor: Harun Hodžić

Početkom agresije na RBiH, kako je jačao otpor i formirale se razne jedinice ukrupnjene i ustrojene u Armiju tako su širom srednje Bosne formirane manje jedinice sa muslimanskim predznakom nazvane Muslimanske oružane snage ili MOS, tako je početak bio u Travniku zatim Zenici, Radinovićima, Varešu, Kaknju, Bugojnu, Busovači i Visokom. Odlukom Načelnika štaba Vrhovne komande Sefera Halilovića Sedma muslimanska brigada formirana je 17. novembra 1992. godine, sjedište jedinice bilo je u Zenici, prvu Komandu činili su emir brigade prof. Mahmut Karalić, komandant Asim Koričić, Načelnik štaba Amir Kubura, pomoćnik komandanta za logistiku Halil Brzina, pomoćnik komandanta za moral Ahmed Adilović, komandant prvog bataljona u Travniku Ahmed Zubača te komandant drugog bataljona u Zenici Šerif Patković, mimo ovih nabrojanih prema islamskim načelima na kojima je jedinica bila postavljena Sedmom je upravljalo tijelo koje se zvalo Šura i to tijelo činili su Mahmut Karalić, Halil ef. Mehtić, Halil Brzina, Šefik ef. Beganović, Ahmed ef. Adilović i Sulejman ef. Čeliković.

Ova godina stasanja Sedme bila je zaista bogata kako na vojničkom ustrojavanju tako i na duhovnom uzdizanju, za sve pripadnike koji su pristupali Sedmoj uz vojničku obuku organizirana je i vjerska pouka koju su vodili Imami koji su bili angažovani u Sedmoj. To je bio i period sukoba sa Hrvatima tako da je Sedma uzuela učešća u svim odbrambeno-oslobodilačkim pohodima, i može se kazati, zahvaljujući Bogu prije svega, zasluge Sedme su bile ogromne, stoga je i popularnost rasla i sve više pripadnika je pristupalo Sedmoj. To je stalno tražilo i organizacijske promjene i formiranje novih rodova jedinice a i kadrovskih pomjeranja tako je ovaj prvobitni sastav već nakon godinu dana izgledao sasvim drugačije.

Saff.ba

Share.

Leave A Reply