Gdje su vjernici?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

“Jednom prilikom je Hasan El-Basri bio upitan o Kur'anskom ajetu: “Zaista sav ponos pripada Allahu i Njegovom Poslaniku i mu'minima..” a muslimani su danas poniženi, obespravljeni i zulum im se čini. Pa gdje je taj ponos? A on mu odgovori: “Ne pitaj gdje je ponos, nego pitaj gdje su vjernici, gdje su mu'mini, jer kada bude mu'mina, Allah će im dati ponos!”

Share.

Leave A Reply