Ko je Kenan Dautović

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kenan Dautović, kandidat za gradonačelnika Travnika.
Covjek koji zna da zavede red i disciplinu i koji zna da bude na čelu odgovornih funkcija.
Bez ijedne mrlje u karijeri.
Vjerovatno i najkvalitetniji kandidat za gradonačelnika na svim mjestima u BIH.

Rodjen je 20.04.1966 god. U Travniku, gdje je završio osnovnu školu.
Vojnu gimnaziju je završio u Beogradu a Vojnu akademiju RV I PVO u Sarajevu i Zadru. Bivšu JNA napustio je 30.08.1991.god. U činu poručnika.
Od oktobra 1991. do aprola 1992. obavljao je dužnost komandira Stanice milicije Turbe nakon čega se uključuje u TO BiH a kasnije u redove ARBIH. Do 1994.god. bio je načelnik Rejona štaba TO Turbe, pomoćnik k-danta OG “Zapad” za obavještajne poslove, pomoćnik k-danta 7 korpusa za obavještajne poslove a tokom 1995.god. komadant 712/312 Slavne brdske brigade.
Nakon rata, u okviru Vojske F BiH, obavljao je dužnosti komandantaRaketnog puka PZO, oficira za vezu sa OS Republike Turske u Ankari, zamjenika komadanta Centra za borbenu obuku, komadanta Centra za borbene simulacije te načelnika štaba Medjunarodnog Centra za operacije podrške u miru(PSOTC).
Vojnu karijeru nastavlja u OS BIH gdje je u periodu od 2007-2010.god. obavljao dužnost savjetnika Ministra odbrane BIH za NATO/PIP a dužnost komadanta Centra za operacije podrške u miru(PSOTC) do 2013. god., kada je postavljen na dužnost komadanta 5 pbr OS BIH gdje 2014.god. biva unaprijedjen u čin brigadnog generala. Od 2018.god. obavlja dužnost komadanta Operativne komande za operacije.
Svoje stručno usavršavanje obogatio je završetkom Zrakoplovne škole taktike i operatike u Republici Turskoj te pohadjanje 27 različitih kurseva, seminara i programa, kako u BIH tako i u Njemačkoj, Italiji, Belgiji, V Britaniji, SAD, Gani, Kini, Turskoj, Švicarskoj, CG, i Ukrajini.
Kada je u pitanju 18 godina duga akademska karijera, ona je aktivno započela 2006. god. dobijanjem zvanja magistra nauka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Doktorsku disertaciju odbranio je 2009.god. na istom fakultetu, dobijajući zvanje doktora nauka odbrane i sigurnosti. U dosadašnjem periodu izvodio je nastavu na 13 predmeta na sva tri ciklusa školovanja i to iz oblasti prevencije konflikta, geopolitike, medjunarodnih odnosa, diplomacije, sigurnosnih sistema i metodologije na FPN u Sarajevu i Američkom univerzitetu u BIH. U toku 2016.god. biran je u zvanje vandrednog profesora za naučno polje politologije.
Pored nastavničkih aktivnosti obavlja i dužnost voditelja Centra za strategijske studije, Instituta za društvena zbivanja, FPN-a u Sarajevu.
Objavio je tri knjige i autor je 25 objavljenih znanstvenih i stručnih radova na bosanskom i engleskom jeziku. Učestvovao je na 8 medjunarodnih konferencija i 2 medjunarodna istraživačka projekta.
Osim akademskog angažmana, dugi niz godina je stariji istraživač Centra za sigurnosne studije u Sarajevu te aktivni alumnista “George C. Marshall Center” Svropskog centra za sigurnosne studije u Garmisch Partenkirchenu u Njemačkoj.
Aktivno govori engleski i turski jezik i služi se literaturom na tim jezicima.
Oženjen i otac dvoje djece.

Share.

Leave A Reply