Ko su Bošnjani

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Ko su Bošnjani?
Bošnjani su autentični narod Balkana koji živi na ovim prostorima hiljade godina unazad. Potomci prvog naroda na Balkanu i jedan od najstarijih u cijeloj Evropi. Historija, tradicija, mitologija, simbolika, jezik, kultura, arheologija i genetika je ovo već dokazala.

Gdje ste bili prije?
Još iz vremena Rimskog carstva ova zemlja je nosila ime Bassania, Basana, Bossna, Bosona, Bossena, Bosanius, Bosnae, Bosna itd. Sve zavisi kojim jezikom je govorio onaj ko je zapisivao ime. Za vrijeme tkz. grčke civilizacije, “ilirska” plemena i gradovi su nosili naziv BASSANIA. Bassan-as na staro-ilirskom jeziku znači zemlja vode ili rijeka. Ovdje smo uvijek i bili za razliku od drugih.

Odakle ste došli?
Nismo došli već smo bili ovdje. Od kako se historija piše naš narod živi na ovim prostorima. Stećci to potvrdjuju – oni nisu pravljeni u srednjem vijeku već su stari hiljade godina. Starost narod se vidi po nošnji, mitologiji, kulturi, tradiciji, ali i po simbolima ovog naroda. Vidi se po različitim vjerama starim i po šamanizmu.

Gdje ste bili prije Turaka?
Vladali i živjeli u zemljama kojim vi danas nazivate “svojim”. Prije Osmanlija ovdje je bila Kraljevina Bosna.

Zašto ste odbacili vjeru svojih pradjedova?
Vjera naroda se mjenja kroz historiju. Prije su vjerovali u boga vode Bindu, u boga bika Tur, u boga šume Vidasusa, u Boa, En, Anzotika i još hiljadu drugih. Prije toga su vjerovali u kultove Velike Majke, Diane, Žabe, Zmaja, Zmije i tako dalje. Onda su vjerovali u Mithras i razne rimske verzije bogova Jupitera, Marsa, i šta je znam sve. Onda su praktikovali bogumilstvo, Crkvu Bosansku, katoličanstvo, islam, pravoslavlje, pa čak neki danas praktikuju budizam i hinduizam. Neki ne vjeruju u Boga. Da li su Srbi postojali PRIJE pravoslavlja? Ako jesu zašto ste odbacili vjeru svojih djedova i ako nisu čemu onda rasprava ova? Ako niste znači niste stari narod ovdje i kraj debate? Isto tako i za Hrvate?

Zašto ste se odrekli srpstva?
Kako da se odreknemo nečeg što nikad nismo bili? Prvi se Srbin u Bosni pojavljuje prije 100 i kusur godina. Nakon okupacije Bosne od strane Austrije, jer prije toga ovdje niste postojali. To ti govore manastiri u Bosni. Ovdje su Vlasi bili sve dok nije počela propaganda iz Srbije da pretvori Vlahe u Srbe preko noći. Za to postoje vaši dokumenti a ne moji. Kako ste plaćali Vlasima da se izjašnjavaju kao Srbi i kako ste djecu u školama nagrađivali svaki put kad bi odgovorili da su Srbi umjesto Vlasi. Šta je Srbin? Serv je staro latinska riječ koja znači sluga ili rob. Vi ste narod koji je prvi put došo na ove prostore u 7-om stoljeću i naselili staru zemlju našu Ras. Protjerali ste narod moj i preimenovali zemlju u Raška. I tad je većinom stanovništvo bilo iz mog naroda ali kroz vrijeme ste pobili, protjerali, slavenizirali i serbizirali narod. Tvoja stara “Srbija” se zvala prije Moezija/Mala Azija. Bošnjani koji danas žive u “Srbiji” su ostatci tog naroda kojeg ste haman pa uništili na toj teritoriji. Oni nisu otišli iz Bosne i naselili Srbiju već su na toj teritoriji bili daleko prije vas.

Zašto ste se odrekli hrvatstva?
Hrvati su došli na ove prostore kad i Srbi sa Karpata. Pleme koje je prije 2500 godina napustilo Perziju, odakle ste i krenuli prema Evropi. Čak se zna i ime naroda i regije iz koje ste izašli: Hurrvuhe. Darius u svojim zapisima navodi ime regije Harauvatya i narod Harahvait/Harauvati i to 12 puta. Čak se vidi vaše ime kroz regije koje ste prošli da bi došli na Balkan. U Armeniji ste zabilježeni pod imenom Hurravat -Hurrvuhe. Horoouathos u okolini Azova a Horvati na Karpatima da bi postali Hrvati na Balkanu. Došli ste i naselili stari dio Panonije (Slavonija). Opet moj ste narod zatekli tu kad ste došli. I od 6-og/7-og stoljeća protjerivali moj narod i naseljavali svoj. Tako sve do Jadrana.

Zašto govorite srpsko-hrvatskim jezikom?
Mi govorimo bosanskim jezikom i pisali smo svojim pismom Bosančicom. Bosanski jezik ima i “ilirskih”, keltskih, germanskih, grčkih, slavenskih, perzijskih, arapskih i turskih riječi. Niko ne zna, u stvari, koliko je Bosanski jezik star niti kad je napravljen. Ono što znamo je da je Vuk, kad je pravio “prvi srpski rečnik”, kopirao ga iz bosanskog.

Zašto koristite hrisćanski simbol Ljiljan?
Ljiljan nije “hrisćanski” simbol već je simbol koji je u Bosni daleko prije i jedne danas vjere. Jedan od najstarijih ljiljana u Bosni je kod Ilidze star između 2500-3000 godina. Ljiljan je simbol pinalne žlijezde ili trećeg oka. Stari Bošnjani su vjerovali da je to ključ života i da se tu nalazi svo znanje svijeta. Sami izgled simbola poredi sa licem svojim i vidjećeš kako izgleda. Ni krst nije simbol “hrisćanski” nego simbol paganski isto što je i polumjesec i zvijezda. Polumjesec i zvijezda je simbol stare vjere Bošnjana u boga bika Tur: polumjesec (rogovi) i zvijezda (sunce), kao simboli života i smrti. Crvenu boju su stari Bošnjani smatrali štitom od zla, magije,Uroka, i zato je zastava Ilirije i Ilirikuma polumjesec i zvijezda sa crvenom pozadinom.

Bosna je zemlja srpska ili hrvatska?
Bosna nije srpska zemlja nikad nije ni bila. Bosna nije hrvatska zemlja nije nikad ni bila. Ali i Hrvatska i Srbija su bile zemlje mog naroda. Bosna NIKAD nije bila zemlja jedne vjere. Temelji Bosne su napravljeni na raznim vjerama i kultovima. Nakon invazije naroda na Balkan razna plemena su se povukla u Bosnu. Ti vjeruj u šta hoćeš i ja ću vjerovati u ono što ja hoću. Poštuj sve a čuvaj svoje. Ako nas neko napadne svi ćemo se zajedno boriti da sačuvamo svoj način života i vjerovanja. To je TEMELJ Bosne i to je BOSNA.

Bassania

Share.

Leave A Reply