Mehmed Dzemaluddin ef. Causevic

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Mehmed Džemaludin Cauševic je roden u Arapuši kod Bosanske Krupe 28. decembra 1870. godine. Ocu mu bješe ime Ali ef. poznatiji, medu svojim Krajišnicima, kao Alihodža. Otac mu je bio i prvi ucitelj.
Cetiri godine je proveo u Bihackoj medresi uceci pred uglednim muderisom i muftijom hadži Mehmed Sabit ef. Ribicem, poznat medu narodom pod imenom “Širazija”.
Godine 1887. Džemaludin odlazi u Carigrad na dalje školovanje u kome ce ostati sve do 1903. godine do završetka Mektebi hukuka (Pravnog fakulteta).
U Carigradu je ucio pred najpoznatijim alimima toga vremena, cuvenim u cijeloj turskoj carevini, Salih ef. Tokatlijom, h. Hasan Husni ef. Manastirlijom, h. Halis ef. i Nevšeherlijom. Na sve njih ostavio je izvanredan utisak svojom bistrinom i slobodnoumnošcu, te su mu proricali sjajnu buducnost.
U svoju šeher Bosnu, odnosno u Sarajevo, po prvi put se vraca, i to nakon duže vremena, 1902. godine. Tu boravi cijeli ramazan držeci predavanja u Begovoj džamiji.
Specificnim nacinom izlaganja i aktuelnošcu tema, vrlo brzo se nametnuo tadašnjim Sarajlijama, koji su ga objerucke prihvatili. To vrijeme provedeno u Sarajevu bilo je presudno za njegov konacan povratak u Bosnu, jer je kao oštrouman i dalekovidan covjek uocio vrlo nezdrave prilike u kojima su živjeli muslimani u našim krajevima, i osjetio se dužnim, da kao pravi sin svoga naroda, vrati se i pomogne.
Po dobijanju idžazeta u Carigradu 1903. godine vraca se u Sarajevo gdje u mjesecu septembru iste godine biva imenovan nastavnikom arapskog jezika na Velikoj sarajevskoj gimnaziji gdje ostaje do 1905. godine. Godine 1905. Džemaludin je postavljen za clana Uleme medžlisa u Sarajevu. To je bio veliki dobitak za ovo visoko vjersko tijelo, koje je do tada samo životarilo, potpuno odvojeno od naroda. Dolaskom Džemaludina Ulema medžiis ponovo oživljava i pokrece velike inicijative na vjerskom i vjerskoprosvjetnom planu.
Posebna pažnja se poklanja reformama programa mekteba i medresa koji su vec odavno bili prevazideni.
Na mjestu clana Ulema medžlisa Cauševic ostaje pet godina radeci na podizanju njegove uloge i ugleda medu muslimanskim svijetom. Za to vrijeme obišao je cijeli teren Bosne i Hercegovine, sve mektebe i medrese, kao i druge vjersko prosvjetne ustanove gdje se na licu mjesta upoznao sa svim nedostacima naše vjerske nastave i uopce vjersko -prosvjetnog života kod nas. Bio je to pocetak reformatorskog i programskog djelovanja M. Džemaludina Cauševica, kome ce ostati dosljedan do kraja života.
U mjesecu februaru 1910. godine M. Džemaludin je postavljen za profesora na Šerijatskoj sudackoj školi u Sarajevu. Studentima ove škole brzo se nametnuo svojim kvalitetnim predavanjima i nacinom prezentiranja islamske misli. Želio je da podigne opšteobrazovni nivo ilmije, tražio je da se puno radi, cita, piše i prevodi i posebno je želio da podigne opšti kulturni nivo svršenika Šerijatske sudacke škole. Imao je obicaj da kaže “autoritet, ugled i dostojanstvo niko vam ne može podici niti sacuvati ako vi sami (obracajuci se studentima) ne držite do vašeg ugleda i dostojanstva”.
U julu 1912. godine, na vlastiti zahtjev razriješen je dužnosti profesora na Šerijatskoj sudackoj školi, a povod za to je bilo postavljanje Osmana Nuri Hadžica za direktora ove škole. Cauševic je smatrao da je to mjesto bilo za nekoga iz ilmije, a ne za laika kakav je bio Osman Nuri Hadžic, sa kojim je Džemaludin privatno bio dobar prijatelj.
Naredne dvije godine Cauševic je bio bez posla, živio je vrlo teško jer je ostao bez ikakvih prihoda, prodavao je stvari i knjige i tako životario, ali se nije odlucio da odseli u Tursku gdje su ga uporno pozivali nudeci mu primamljive položaje.

Hafiz Sulejman ef. Šarac, je podnio ostavku na položaj reisu-l-uleme 1913. Hodžinska kurija predloži kao kandidata Džemaludina, ali to ne bješe po volji Zemaljskoj vladi, kao i nekim muslimanskim politicarima, zato traže da se ovaj izbor poništi. Medutim, Hodžinska kurija, i po drugi put i to jednoglasno, izabra ga kao kandidata za reisu-lulemu.
Pod pritiskom javnog mijenja, Zemaljska vlada, konacno prihvati ovaj prijedlog i carskim rješenjem od 27. oktobra 1913. godine Džemaludin Cauševic bijaše imenovan reisu-l-ulemom za Bosnu i Hercegovinu. 26. marta 1914. godine bilo je svecano ustolicenje u Carevoj džamiji u Sarajevu. Mešihat iz Carigrada je dostavio menšuru i veliko odlikovanje od halife “Haremejni muhteremejn” koje se dodjeljivalo samo izuzetnim alimima toga vremena. Sa ovim cinom M. Džemaludin Cauševic preuze velike obaveze i teško breme i to u izuzetno složenom vremenu.
Uskoro ce planuti Prvi svjetski rat koji ce u mnogome poremetiti njegove planove. Trebalo se prvenstveno brinuti za muslimansku sirotinju, žene i djecu, koju svaki rat donosi, a uporedo s tim raditi na polju vjerskog i vjersko-prosvjetnog uzdjzanja muslimanskih masa. U svemu tome, iako u teškim ratnim vremenima, Džemaludin Cauševic je imao zapažene rezultate, zahvaljujuci prije svega, cvrstoj vjeri u Allaha dž. š. i dosljednosti principima za koje se od samog pocetka opredijelio. Bio je svjestan svoje uloge pred Bogom dž. š, muslimanima i istorijom, zato je krajnje savjesno i dostojanstveno prilazio svim poslovima.

Završetkom rata i formiranjem nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine nailazi nova era u istoriji Islamske zajednice i muslimana na ovim našim prostorima. M. Džemaludin Cauševic se dostojanstveno i predano borio, bez ikakvih kompromisa za ravnopravnost islama sa drugim vjerama i ravnopravnost i potpuno izjednacen status muslimana na svim poljima sa pripadnicima drugih konfesija. Nije to u tom vremenu bilo jednostavno pogotovu za jednog tako dosljednog i beskompromisnog borca kakav je bio Džemaludin Cauševic.
Cesti su njegovi sukobi sa jugoslovenskom vladom i trajna njihova želja da ga pomaknu sa tog položaja. Ako se još uz to doda i njegov sukob i nerazumijevanje sa konzervativnom ulemom i zaostalim muslimanskim svijetom, to su sukobi i nesporazumi koncepcijske prirode, tada se tek može naslutiti kroz kakva iskušenja, sita i rešeta je valjalo proci, a ostati dosljedan zacrtanim programima i udovoljiti toj teškoj i odgovornoj funkciji i to prije svega pred uzvišenim Allahom dž. š, cega je reisu-l-ulema Cauševic bio duboko svjestan u svim tim prilikama i iskušenjima.
U presudnim i teškim casovima reisu-l-ulema Cauševic je uvijek znao istupiti dostojanstveno i hrabro, cvrsto stojeci na braniku interesa svoje Islamske zajednice, svojim dostojanstvenim držanjem i pojavom dizao je na dostojan pijadestal položaj reisu-l-uleme kao vrhovnog poglavara muslimana u našim krajevima. Sa tog visokog položaja nastupao je sa puno takta prema svima, želeci da se poštuju prava njihove vjerske zajednice.
Godine 1929. ministar pravde u kabinetu Pere Živkovica, dr Milan Srškic pokušava da sruši vjersku autonomiju donošenjem novog Ustava Islamske vjerske zajednice, s kojim želi da zavede novi režim i osigura u muslimanskoj vjerskoj samoupravi svoj prestiž politickog vode u Bosni i Hercegovini. Medutim, nailazi na žestok otpor reisu-l-uleme Cauševica koji je prozreo namjere dr Srškica. Reisu-l-ulema želi da sacuva autonomiju kao dragocjenu svojinu svih muslimana i da je ocisti od politickih i partijskih prznica.
Njegov ideal je bio, da se oko vjerske autonomije okupe svi muslimani bez razlike na nacionalnu i politicku pripadnost i da tako u depolitiziranoj vjerskoj samoupravi zajednicki saraduju na unapredenju vjersko-kulturnog i ekonomskog života svih muslimana u Jugoslaviji.
Pošto su propali svi pokušaji da se Džemaludin Cauševic složi sa nacrtom Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici, Zakon je sankcionisan i bez njegove privole. Dr Srškic se nadao da ce slomiti otpor Cauševica njegovim imenovanjem za reisu-l-ulemu Kraljevine Jugoslavije, medutim on odgovara na to sa tri zahtjeva u kojima traži odlazak u penziju. Dosljedan sebi i svom pozivu on svojevoljno odlazi sa položaja reisu-l-uleme, spreman da ide u penziju. U maju mjesecu 1930. godine penzionisan je M. Džemaludin Cauševic.
Ostatak života proveo je u radu, iako cesto bolešljiv, radeci sa Muhamedom Pandžom na prevodu Kur´ana. Za svijet je ostao i dalje reisu-l-ulema, cijenjen i rado viden na svakom mjestu. Njegov ugled i autoritet sa ovim cinom ostavke je još više porastao, pa i medu onima koji ga nisu uvijek shvatali i simpatisali. Svoju plemenitu dušu ispustio je i na ahiret preselio u Državnoj bolnici u Sarajevu 28. marta 1938. godine.
Bila je to nezapamcena dženaza, tom velikom alimu i borcu, kršnom Krajišniku i odvažnom reisu-l-ulemi M. Džemaludinu Cauševicu. Dženazu mu je klanjao hafiz Esad ef. Sabrihafizovic, imam i hatib Begove džamije, a pokopan je u haremu Begove džamije na desnoj strani od minareta, izmedu mezara Mehmed-bega Mutevelica i Mustaj-bega Fadilpašica.

www.facebook.com/groups/islam.je.nasa.vjera

Share.

Leave A Reply