“MIROSLAVE, TO SVE TREBA POBITI … SVE ŠTO STIGNETE.” !

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Radovan Karadžić je 9. jula (u ranim večernjim satima), nakon što
je završio razgovor o “dešavanjima” u Srebrenici s Momčilom Krajišnikom i Jovicom Stanišićem (načelnik Službe državne bezbednosti MUP-a
Srbije), obznanio velikosrpske genocidne namjere o istrebljenju Bošnjaka.

U razgovoru s Miroslavom Deronjićem i na njegovo pitanje: “Šta vi,
Miroslave, mislite uraditi sa tim stanovništvom dole?”, tj. u Srebrenici, sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija, Karadžić je, pošto je Deronjić odgovorio kako ni u snu ne može pretpostaviti “razvoj događaja prilikom
ulaska u Srebrenicu”, izdao naredbu o izvršenju genocida: “Miroslave, to sve treba pobiti … Sve što stignete.”
U toku napada na Srebrenicu, sigurnu zonu Ujedinjenih nacija, srpske snage su namjerno granatirale kuće, škole, bolnicu i druge
civilne objekte.

“Kada bi bili na dohvat okolnih sela, srpske snage su
otvarale vatru i uništavale preostale kuće koje su ostale, ne ostavljajući tako ništa stanovništvu za povratak.”

Gradsko područje je
cijelog dana (9. jula) intenzivno granatirano i u bolnicu su dovezene desetine ubijenih i ranjenih civila.

Share.

Leave A Reply