Mjesto gdje se duša napaja

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rođena 19. septembra 1984. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu dijelom završila u rodnom gradu i Bugojnu u kojem je došla tokom rata u izbjeglištvo u kojem je završila i srednju školu.
Fakultet humanističkih nauka, Odsjek za bosanski jezik i književnost završila na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru ocjenom 10, a postdiplomski studij iz lingvistike na temu “Komparativni pregled imeničke sinonimije u prijevodima Kur’ana” završila na Univerzitetu u Travniku, Edukacijski fakultet, Odsjek za lingvistiku i stekla titulu magistra lingvistike, također, visokom ocjenom 10.
Ostvareni prosjek ocjena na postdiplomskom studiju je 9,75. Trenutno je doktorand na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a namjera joj je da se bavi kognitivnolingvističkim istraživanjima sevdalinke kao nematerijalne baštine Bosne i Hercegovine. U pripremi je izdavanje knjige u koautorstvu sa dvjema uglednim profesoricama iz oblasti lingvistike bosanskoga jezika.
Njen istraživački rad na polju lokaliziranja stećaka na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje predstavljen je u okviru manifestacije “Dani muzeja” u Zavičajnom muzeju u Travniku.

Već devet godina radi aktivno kao profesorica Bosanskog jezika i književnosti u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku. Bila je koordinator za odnose s medijima i javnošću, rukovodilac Dramske sekcije, te rukovodilac Radijske sekcije, u spomenutoj ustanovi. Koautor je drame o utemeljitelju medrese Elči Ibrahim-paši koji je osnovao Medresu 1706. godine koja je premijerno izvedena u okviru vjerske manifestacije od državnog značaja pod nazivom”Dani Ajvatovice”. Drama je poslužila kao predložak za spot Hayat televizije “Medresa uz Plavu rijeku”.

Biografija kao biografija. Plodonosna, šarolika, bogata. Samo ne razumiju se umovi, uši i jezici. Profesorica Đenana upravo srcem zbori. Mudrost duhovne tradicije Bošnjaka izbija iz njenih riječi. Ako i kritizira određene društvene pojave, čini to s mjerom, indirektno, s išaretom što bi stari ljudi rekli. A puno je išareta u Đenaninim riječima.  Samo ih treba srcem slušati. A upravo se o tome radi na facebook stranici profesorice Bajrektarević. Pričanje i slušanje srcem. To je mjesto gdje riječi teku od pripovjedača ka slušaocu. I ulijevaju se te plodonosne riječi u more duše poput bistre rijeke. I Đenanino srce je fluid koji teče iz dubina, onih istih dubina kada su ljudi do riječi držali. A prisegu dadošmo i kazašmo: “Kalu bela”

 

 

Biografija profesorice Bajrsktarević je plodonosna i impresivna. Danas se komunikacija među ljudima odvija putem društvenih mreža. Stranica koji je pokrenula Đenana Bajrektarević primjer je kako se i putem društvenih mreža može na lijep način voditi interakcija između pripovjedača i slušaoca. U ovom slučaju Đenana nije puki pripovjedač, već fluid.  Fluid koji nas pokušava vratiti u sjećanja. Ne naučiti. Jer insan se prisjeća , još od prisege koju smo dali Gospodaru svijetova. I priznali smo Ga za svoga Gospodara. I onda zaboravišmo prisegu. A zbog zaborava ćemo svedočiti sami protiv sebe. I podsjeća nas Đenana na plemenitu ulogu žene u Islamu. Žene kao prve i najjače obrazovne institucije. Jer žena je majka, a majka je ta koja odgaja društvo.  I podsjeća nas Đenana na pravdu, pravo i borbu. Podsjeća nas da nemamo pravo  biti kukavice.

Svaka promjena radi nas mora krenuti iz nas!

Čitamo se uz Allahovu pomoć:

https://www.facebook.com/177443521061590/posts/179813080824634/

 

Share.

Leave A Reply