Najbolja dova na dan Arefata

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao:
”Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje riječi koje sam izgovorio ja i Vjerovjesnici prije mene su: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir – Nema drugog istinskog božanstva osim Allaha, On nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i zahvala i On je svemoćan.”
(Bilježi ga Tirmizi, 3585, od djeda ‘Amr b.Šu'ajba)

Share.

Leave A Reply