NS RS: Incko da za 90 dana dostavi izvještaj

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Narodna skupština Republike Srpske traži od visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da sačini i u roku od 90 dana ovoj instituciji dostavi na razmatranje izvještaj o progresu u implementaciji mirovnog sporazuma u BiH za period 2009-2020. godina, jedan je od četiri zaključka koje je večeras Narodnoj skupštini predložio poslanički klub SNSD-a.

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da SNSD predlaže četiri zaključka koja se odnose na podnošenje izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009-2020. godina.

On je naveo da je predložen zaključak kojim Narodna skupština Republike Srpske usvaja informaciju u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009-2020. godine.

“Predložen je i zaključak u kome se navodi da je članom dva tačka jedan stav F Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH propisano da će visoki predstavnik vezano za zadatke koji su navedeni u sporazumu izvještavati periodično o napretku u sprovođenju mirovnog sporazuma UN, EU, SAD, Rusiju i druge zainteresovane vlade, strane i organizacije”, rekao je Mazalica u Narodnoj skupštini.

Republika Srpska privržena je dosljednom poštovanju obaveze sprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i traži od visokog predstavnika za BiH da poštuje Dejtonski porazum i djeluje u skladu sa tim sporazumom, izjavio je zamjenik predsjednika Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske Srđan Mazalica.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u ime Kluba poslanika SNSD-a, Informaciju u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009-2020. godine, Mazalica je istakao da visoki predstavnik nikada nije podnio izvještaj Vladi Republike Srpske o sprovođenju mirovnog sporazuma.

“Postupajući na ovakav način, visoki predstavnik vrši brutalno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma”, napomenuo je Mazalica.

On je podsjetio da su nadležnosti visokog predstavnika propisane Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma i da je visoki predstavnik u prethodnim godinama svog mandata prisvojio neograničena izvršna, zakonodavna i sudska ovlaštenja koja ne podliježu nikakvoj reviziji, a donosio je i odluke koje nemaju nikakvo uporište u odredbama Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma.

Mazalica je rekao da visoki predstavnik ima obavezu da periodično izvještava UN, EU, SAD, Rusku Federaciju i druge zainteresovane vlade, strane i organizacije o napretku u sprovođenju mirovnog sporazuma u vezi sa zadacima određenim u ovom sporazumu.

On je napomenuo da je Narodna skupština Republike Srpske Rezolucijom od 15. oktobra 2008. godine kao strana sporazuma o civilnom sprovođenju mirovnog sporazuma Aneksa 10 pozvala visokog predstavnika da izvijesti Republiku Srpsku kao zainteresovanu stranu o sprovođenju tog sporazuma.

Zaključci će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Share.

Leave A Reply