Opis Muhammeda a.s.

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hasan b. ‘Alī, r.a., priča: „Zamolio sam mog dajdžu Hinda b. Ebî Hāleta, koji je znao lijepo pričati, da mi opiše Allahovog Poslanika, a.s., pa mi je rekao: Allahov Poslanik, a.s., je bio visok i krupan, lice mu je sjalo kao puni mjesec… i ispriča mi cijeli hadis. Prešutio sam ovaj hadis od brata Husejna, i kada sam jednog dana htio da mu ja ispričam, vidio sam da ga već odavno zna i da je našeg dajdžu pitao prije mene. Zatim je pitao našeg babu kako je Allahov Poslanik, a.s., ulazio u kuću i izlazio iz nje, i kako je izgledao, pa mu je rekao: Ulazak u kuću bi podijelio na tri dijela. Dio za Allaha, dio za porodicu i dio za sebe, a zatim je svoj dio dijelio između sebe i drugih ljudi.
Tada bi ga posjećivali najugledniji ashabi, od kojih ništa nije skrivao i koji su sve prenosili drugim. U vremenu koje je posvećivao ljudima davao je prednost uglednijim ashabima, i raspodijelio bi ga prema veličini njihove vjere. Neko je tražio jednu stvar, neko dvije, a neko više stvari. On bi se brinuo o njima, govorio bi im o onome što im ko risti, a što koristi ummetu i šta treba da čine. Kazao bi im: – Neka prisutni obavijeste odsutne, i prenesite mi potrepštine ljudi koji im lično ne mogu prenijeti, jer će Allah na Sudnjem danu učvrstiti onoga ko vladaru prenese potrebu onoga ko mu je sam ne može prenijeti. Pred njim se samo o tome govorilo i nikome nije dopuštao da o nečemu drugom govori : Ulazili bi kod njega prema svome ugledu, a razilazili bi se nakon što ih poduči da upućuju druge ljude

Zatim sam ga pitao: – Šta je činio kada bi izlazio iz kuće? – i on mi odgovori: Allahov Poslanik, a.s., je čuvao svoj jezik, nije govorio o onome što ga se ne tiče, okupljao je ashabe a nije ih podsticao na mržnju, iskazivao je počast prvacima plemena i imenovao ih njihovim vođama, pazio se ljudi, ali ni od koga nije skrivao svoj osmijeh i moral, uvijek se birnuo o ashabima, raspitivao se o ljudima, odobravao je i podržavao sve što je dobro, a osuđivao i sprječavao sve što je ružno, bio je umjeren i odmjeren, nije zanemarivao ljude bojeći se da ne zapadnu u nemar ili ne skrenu, za sve je imao rješenje, istinu nije zanemarivao niti je preko nje prelazio, do njega su sjedili najugledniji ljudi, najviše je poštovao ljude čiji je savjet bio najkorisniji, a najugledniji su bili kod njega oni koji su najviše pomagali druge ljude i o njima se brinuli. Zatim sam ga pitao o njegovom medžlisu (javnom skupu), i rekao mi je: – Allahov Poslanik, a.s., je uvijek prije sjedanja ili ustajanja spominjao Allahovo ime, kada bi druge posjećivao sjedao je tamo gdje ima mjesta i to drugim naređivao, svakom sagovorniku je posvećivao dio vremena, da bi svako pomislio da upravo njega najviše cijeni. Strpljivo je sjedio sa sagovornikom ili onim ko od njega nešto traži dok se sam ne okrene, udovoljio bi onome ko nešto traži ili bi mu odgovorio lijepim riječima. Njegova širokogrudnost i moral bili su dovoljni za sve ljude, tako da im je postao kao otac i svi su bili pred njim ravnopravni. Njegov medžlis (skup) je bio medžlis nauke, blagosti, stida, povjerenja i strpljivosti, nisu se dizali glasovi, nije niko nikoga prekoravao, niti vrijeđao, svi su bili jednaki, pravio je razliku samo po bogobojaznosti, ponizni jedni prema drugima poštovali su starije i bili milostivi prema mlađim, davali su prednost onome kome je nešto trebalo i brinuli se o nepoznatim strancima.”(Tirmizi)

🤍Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.♥️

Share.

Leave A Reply