Optužen ministar ASDA Adnan Alagić i direktor SDA Rasim Dervišević. Ovo je dokaz da između ASDA i SDA nema razlike.

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Optužen ministar ASDA Adnan Alagić i direktor SDA Rasim Dervišević. Ovo je dokaz da između ASDA i SDA nema razlike. Pročitajte čitavu optužnicu:
Potvrđena Optužnica protiv Adnana Alagića, Rasima Derviševića, Vlade Franjića i Aide Sabljaković
Potvrđena Optužnica broj: T01 0 KTPO 0028374 19 od 27.01.2021. godine protiv Adnana Alagića, Rasima Derviševića, Vlade Franjića i Aide Sabljaković zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ov… Prikaži više

Optužen ministar ASDA Adnan Alagić i direktor SDA Rasim Dervišević. Ovo je dokaz da između ASDA i SDA nema razlike. Pročitajte čitavu optužnicu:
Potvrđena Optužnica protiv Adnana Alagića, Rasima Derviševića, Vlade Franjića i Aide Sabljaković
Potvrđena Optužnica broj: T01 0 KTPO 0028374 19 od 27.01.2021. godine protiv Adnana Alagića, Rasima Derviševića, Vlade Franjića i Aide Sabljaković zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. st.1. KZ F BiH u vezi sa čl.55. KZ F BiH.
Općinski sud u Bihaću je Rješenjem broj: 17 0 K 107640 21 Kps od 10.02.2021. godine u cjelosti potvrdio Optužnicu ovog Tužilaštva broj: T01 0 KTPO 0028374 19 od 27.01.2021. godine kojom Optužnicom se stavlja na teret
Adnan Alagić, v.d. direktor JP Vodovod d.o.o. Bihać, da je u periodu od 08.03.2013. do 22.05.2013. godine, u Bihaću, kao odgovorna osoba – v.d. Direktor JP Vodovoda d.o.ok. Bihać u namjeri da stekne beneficije KK … H., D. S., M. M., A.A. i H. J., u formiranju radnog odnosa određeno i neodređeno vrijeme, a suprotno zakonitom obavljanju službenog stajališta, premašio je službeni stav na način koji se suprotstavlja odredbi člana 4. Pravilnika o rad JP Vodovod d.o.o. Bihać, koji propisuje da se proces osnivanja radnog odnosa i zaključak ugovora o radu pokreće na temelju odluke Uprave tvrtke i suprotno odredbi člana 66. stavka 1. ndalineja 10 Statut JP Vodovod d.o.o. Bihać br. 02.02.-7762 od 18.06.2010., čime je propisano da Uprava obavlja zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih u skladu sa biroom, tj. uredima i važećim zakonima, a suprotno odredbama Članka 18. Odredbe o unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta JP Vodovod d.o.o. Bihać br. 01-902-4/07 od 16.11.2007. br. 01251-2/09 od 03.03.2009. br. 01-515-1/11 od 22.04.2011., koji su, kako bi obavljali poslove iz djelatnosti javnog preduzeća i popratnih administrativnih poslova, utvrdili opće i posebne uslove koje zaposlenik mora ispuniti za ispunjenje tih radnih mjesta, znajući da nema pristanka članova Uprave javnog preduzeća, niti da gore navedene osobe ispunjavaju opće i posebne uslove propisane radne radnim mjestima na temelju zapošljavanja, zaključeni ugovori o radu sa K. H., D. S., M. M., A.A. i H. J., što bi počinio produženo kazneno djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenje iz člana 383. stavka 1. KZ F BiH u vezi člana 55. KZ FBiH;
Rasim Dervišević, direktor JP Vodovod d.o.o. Bihać, da je u periodu od 02.07.2013. do 31.10.2016. godine, u Bihaću, kao odgovorna osoba – direktor JP Vovodovod d.ok.o.o. Bihać u namjeri da stekne beneficije K. H., D. S., M. M., A. A., H.A. i H. Sh., u obliku radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme, a suprotno zakonitom obavljanju službenog stajališta premašio je službeni stav na način koji se suprotstavlja odredbi člana 4. Pravilnika o radu JP Vodovod d.o.o. Bihać, koji propisuje proces osnivanja radnog odnosa i zaključak ugovora temeljem odluke upravljanja tvrtkom i suprotno članu 66. stav 1. Statuta iz JP Vodovod d.o.o. Bihać 02.02.-7762 od 18.06.2010., pri čemu je propisano da Uprava obavlja zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih u skladu sa biroom, odnosno zaposlenim i važećim zakonima, a u suprotnosti sa odredbom člana 18. od 1. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji JP Vodovod d.o.o. Bihać br. 01-902-4/07 od 16.11.2007. br. 01251-2/09 od 03.03.2009. br. 01-515-1/11 od 22.04.2011., koji, u cilju obavljanja rada javnog preduzeća i pratnje administrativnih poslova, utvrđeni opšti i posebni uslovi za obavljanje tih zadataka, znajući da nema pristanka Uprave javnog preduzeća, a ne čak i da gore navedene osobe ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane za radna mjesta na temelju zaposlenja, zaključeni ugovori o radu s K. H., D. S., M. M., A. A., H.A. i H. J., k.,
Rasimu Derviševiću, Aidi Sabljaković i Vladi Franjiću da su zajedno u vremenskom periodu od 01.07.2013.godine do 31.10.2016.godine, u Bihaću, kao odgovorne osoba i to Dervišević Rasim kao direktor JP Vodovod d.o.o. Bihać, Franjić Vlado kao član Uprave – izvršni direktor za tehničke poslove JP Vodovod d.o.o. Bihać i Sabljaković Aida, kao član Uprave – izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove JP Vodovod d.o.o. Bihać, u namjeri da pribave korist K.H., D.S., A.A., H.A., H.Š. i D.Š., a osumnjičeni Franjić Vlado u pojedinim slučajevima i pristajao na pribavljanje koristi navedenim licima u vidu zasnivanja radnog odnosa na određeno i neodređeno vrijeme, a suprotno zakonitom vršenju svoje službene dužnosti iskoristili svoj službeni položaj na način da su suprotno odredbi člana 18. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP Vodovod d.o.o. Bihać br. 01-902-4/07 od 16.11.2007.god., br. 01251-2/09 od 03.03.2009.god., br.01-515-1/11 od 22.04.2011.god., kojim su, radi obavljanja poslova iz djelatnosti javnog preduzeća i pratećih administrativnih poslova, utvrđeni opći i posebni uslovi za obavljanje tih poslova, znajući da navedena lica ne ispunjavaju opće i posebne uslove propisane za radna mjesta za koje se zasniva radni odnos, donijeli odluke o prijemu u radni odnos temeljem kojih je direktor preduzeća, Dervišević Rasim zaključio ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme sa K.H., D.S., A.A., H.A., H.Š. i D.Š., čime bi počinili produženo krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi s članom 55. KZ F BiH

Share.

Leave A Reply