PAVLE DIPLOME NIŽE UZ SVIJEĆU: Dječak i njegova majka noći provode u gotovo potpunom mraku

Pinterest LinkedIn Tumblr +

JA volim svoju učiteljicu i mamu jer, iskreno, oni su mi najviše i pomogli u životu.

Znam da će pomoći i da sijalica ponovo zasve­tli jer iz škole, kad uveče dođem kući, ili gori sveća ili je potpun mrak. Jedem šta ima i odmah na spava­nje. Učim prepodne, po danu. Volim školu i znam da ću u životu biti nešto. Najviše volim matematiku. Tu sam, na opštinskom takmičenju, prošle godine bio drugi. Bi­ću i sada, ali mi je teško da vežbam uz sveću.

Dok nam ovo govori tihim i sramežljivim glasom, de­setogodišnji Pavle Nasko­vić pokazuje nam diplomu za uspeh iz matematike. U sobi hladno, a kroz mrak se teškom mukom probija ta­nušna svetlost sveće. Bez struje su ostali pre tačno mesec dana. Razlog – nepla­ćen račun.

U Elektrodistribuciji, kaže, nisu uslišili molbu da dug plati na rate. Nema­ština, iz dana u dan sve ve­ća, pa se za struju mesecima nije imalo. A onda je došla kazna. I makaze. Dug je tačno 49.986,95 dinara. I, zasad neusli­šena Pavlova želja – da u sobi ponovo zasvetli.

Foto Privatna arhiva

O dečaku od šestog meseca sama brine majka Dragana Petronijević (33). Dok su joj roditelji bili ži­vi, snalazili su se nekako. Posle njihove smrti – skoro nikako. Radila je svakakve poslove iako je završila Ekonomsko-trgovinsku ško­lu, ali stalnog zaposlenja i redovne plate nema. Trenut­no volontira preko Centra za socijalni rad u Domu zdra­vlja na potpisivanju sagla­snosti na punktu za vakcina­ciju. Nadoknada za rad je oko 9.000 dinara, a Pavle dobija dečji dodatak. Od prihoda, to im je sve.

– Od svog oca moj sin ima jedino prezime. Ali, opsta­jemo. Kako, to samo mi znamo. I kad bih sad ovog momenta dobila neki posao, kako da ostavim samo dete uz ove dve sveće, a da sam sigurna da neće da se nešto desi – sa su­zama u očima priča Dragana. – Naš najveći problem ovog momenta je struja, a do neba sam zahvalna učiteljici Ta­nji i svim roditeljima iz Pa­vlovog odeljenja koji su nam pomagali uvek kada su mogli. Zahvalna sam i udruženju “Dečja sreća” koje je pokre­nulo akciju da nam humani ljudi pomognu i plate račun.

Mali Pavle je učenik če­tvrtog razreda OŠ “Stevan Jakovljević”, a njegova učite­ljica Tatjana Spasić kaže da je, od kad ga zna, sve vreme u teškoj materijalnoj situa­ciji.

– Bez obzira na to, izuze­tan je đak. I to ne samo iz matematike, gde je bio drugi na opštinskom takmičenju u trećem razredu. On unapred zna sve šta ja ostaloj deci pričam na času. Super je na­predovao i kad jedno vreme đaci nisu dolazili u školu već smo zbog kovida sa njima radili od kuće. Nije mogao da koristi platformu jer ne­ma računar, ali se snalazio preko “Vibera” na majčinom starom telefonu. Pavle je izuzetno nadaren i zaslužu­je da ima normalne uslove za život i učenje.

UPLATA NA RAČUN EPS

HUMANI ljudi koji žele da po­mognu Pavlu i njegovoj majci da izmire dug za električnu energiju mogu to da učine upla­tom bilo kog iznosa direktno na račun Elektroprivrede Sr­bije. Tekući račun JP EPS Beo­grad je 845-416849-74, poziv na broj 80-304-01031197856-000, Dragana Petronijević.

Share.

Leave A Reply