Podignuta optužnica protiv Sadika Ahmetovića

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv Ahmetović Sadika, rođenog 1969. godine u Srebrenici, državljanina BiH.

Optuženi se tereti da je, postupajući u svojstvu ovlaštene osobe u institucijama BiH, za vrijeme kada je obnašao funkciju ministra sigurnosti BiH, tokom 2011. i 2012. godine, kako bi pribavio nezakonitu imovinsku korist Adnanu Bektiću (1983.), potpisao sa navedenim  Ugovore o djelu, kako bi stvorio privid da on obavlja poslove i zadatke koji se odnose na izradu dokumentacije, prikupljanje podataka, pripremu strateških planova i informacija o stanju sigurnosti u pojedinim oblastima, kao i druge poslove iz djelokruga Ministarstva sigurnosti BiH.

Međutim, Adnan Bektić nikada nije obavljao navedene ugovorom opisane poslove i zadatke.

Na navedeni način, optuženi Ahmetović Sadik je omogućio navedenom da prima naknadu prema Ugovoru o djelu, iako je znao da navedeni opisane poslove nije radio.

Na taj način je omogućio Adnanu Bektiću sticanje nezakonite imovinske koristi prema Ugovoru o djelu i isplati dnevnica u ukupnom 15.680 KM za koji iznos je oštećen budžet Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je iskorištavanjem svog službenog položaja, ministra sigurnosti, pribavio protupravnu imovinsku korist Bektić Adnanu, u iznosu večem od 10 000 KM, čime je počinio kazneno djelo-zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 220. Kaznenog zakona BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

Share.

Leave A Reply