Poslovna zona ” Pilana”, veliki uspjeh načelnika Halitovića

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Drage sugrađanke i sugrađani,
slušajući ovih dana predstavljanje i debate raznih kandidata za Općinsko vijeće sa područja naše općine po raznim medijima vidim da ih veliki broj već dobro poznaje moj Plan 1.4 jer mnoge stavke iz plana pripisuju sebi. Međutim, primijetio sam da za razliku od
prethodnih izbornih ciklusa skoro niko i ne spominje Poslovnu zonu “Pilana” zato ću iskoristiti ovu priliku da ih na to podsjetim. 2011. godine sam počeo raditi na projektu rješavanja firme ŠIP “Una” i formiranju Poslovne zone “Pilana” s ciljem da se potakne razvoj proizvodnje i da se da nov zamah stvaranju poduzetničke klime koja će poticajno djelovati na privlačenje novih firmi iz zemlje i inostranstva i njihovih ulaganja u Bosansku Krupu, poboljšati ekonomsko i socijalno stanje stanovništva i općine zapošljavanjem ljudi, povećati učinkovitost saradnje općine i
poduzetnika i time povećati sposobnost općine i lokalnih područja za razvoj.
U mandatnom periodu 2016.-2020. uspješno smo završili postupak stečaja “Krupatransa”, koji smo kupili, te je sa našim sredstvima većim dijelom obeštećen veliki broj radnika koji su
imali potraživanja. Proširili smo Poslovnu zonu “Pilana” na bivši “Krupatrans”, te obezbijedili prostor za nove investitore. Uloženo je puno truda, vremena, novca, ali se i isplatilo, jer vizija i cilj su ostvareni, danas imamo poslovnu zonu u kojoj svoje objekte
priprema, gradi i proširuje 14 privrednih subjekata s područja naše općine, kantona i inostranstva od kojih već 12 uveliko posluje u ovoj zoni.
Danas imamo poslovnu zonu u kojoj su svoje objekte izgradili i u kojoj registrovanu djelatnost obavljaju d.o.o. .Zah” Bosanska Krupa, d.o.o. .Bosancar” Bosanska Krupa, d.o.o. Acma” Bosanska Krupa, d.o.o. .Ringspann” Bosanska Krupa, d.o.o. .Bingo” Tuzla, d.o.o, Flora-F” Bosanska Krupa, d.o.o. .Reni inžinjering BH” Bosanska Krupa, d.o.o.
“Ibrahimović” BosanskaKrupa, “Sintex” Cazin, d.o.o. “Sandin” Bosanska Krupa, d.o.o. “Remi s” Visoko, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, lP EP BiH i d.o.o. “Monting” Bosanska Krupa. Trenutno u poslovnoj zoni oko 500 naših sugrađana zarađuje za svoj život i život svojih porodica. Međutim, nisam stao na ovome, konstantno radim na modernizaciji poslovne zone. Za završetak izgradnje internih saobraćajnica, oborinske
kanalizacije u mandatnom periodu 2016.-2020. utrošeno je 887.150,62 KM.
Također, uskoro očekujemo okončanje stečajnog postupka firme UNA-OM, te ćemo njihove površine ustupiti novim investitorima. Realizacijom ovoga projekta stavit ćemo tačku na Poslovnu zonu “Pilana” u smislu proširenja. Međutim, nastavit će se sa modernizacijom i poboljšanjem ambijenta. Razmatrajući ovu problematiku i strateški plan razvoja općine, uviđa se velika potreba za stvaranjem ambijenta za privlačenje investitora koji bi pokretanjem svojih djelatnosti smanjili nezaposlenost, te bi se na taj način barem djelomično riješio akutni problem nezaposlenosti i povećao priliv poreznih i neporeznih prihoda u budžet općine.

Share.

Leave A Reply