Primjer morala iskrenog muslimana

Pinterest LinkedIn Tumblr +

▪︎Muhammed b. Abdburrahman Es-Sa'di – sin poznatog šejha Abdurrahmana b. Nasira Es-Sa'dija r.a. (preselio 1956.) – opisujući moral svoga baba, kaže:
,,Kada bi ljudi mom ocu u mjesecu Ramazanu davali sadaku ili zekat, ne bi li ih podijelio potrebnima i miskinima koje je poznavao u Unejzi, (grad u Saudijskoj Arabiji) on bi mi davao odredjenu svotu sakupljenog novca – a tad sam još uvijek bio dječak – obraćajući mi se sljedećim riječima: ,,Sinko moj, odnesi tu svotu novca tom insanu, i reci mu: Ovo je onaj novac koji je moj babo pozajmio od tebe”.

,,Dugo sam bio ubijedjen da je ono što je moj otac govorio istina, medjutim, tek kada sam odrastao shvatio sam da je babova riječ imala drugačiji smisao, te mi je to govorio zbog toga što su ljudi kojima sam nosio novac bili iz uglednih porodica, pa ih je bilo stid bilo šta tražiti, a otac nije hteo da ih dovede u nezgodnu situaciju, pa je na taj način njihovu čast čuvao i na najljepši način pažnju iskazao.”

“Mavakifun idžtma'ijjetun min hajatiš- šejh Abdurrahman Es- Sa'di (str. 68).

 

Share.

Leave A Reply