RETROAKTIVNO PLANIRANJE: Plan javnih nabavki VSTV-a nije objavljen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Piše: Slobodan Golubović

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) je jedan od ugovornih organa čije su nabavke u toku 2020. godine praćene i analizirane na portalu PratimoTendere.baDetaljna analiza urađena je na 15 direktnih sporazuma i svih 15 je ocijenjeno srednjim stepenom rizika (žuta zastavica).

 

 

Osnovni razlog zbog koga su nabavke ocijenjene rizično je to što u zakonskom roku na web stranici VSTV-a BiH nije objavljen Plan nabavki za 2020. godinu, pa postoji sumnja da se nabavke  neadekvatno planiraju. Odredbe Zakona o javnim nabavkama kada je planiranje u pitanju su jasno definisane u članu 17. stav 2.:

– Ugovorni organ mora objaviti plan nabavki čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članu 14. stav (1) ovog zakona na svojoj internetskoj stranici, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta, odnosno finansijskog plana.

S obzirom da je na portalu PratimoTendere.ba rađena analiza samo direktnih sporazuma, a da Zakon o javnim nabavkama nije definisao obavezu njihovog planiranja, treba istaći da je planiranje svih javnih nabavki, pa i onih za koje ne postoji zakonska obaveza, dobra praksa koja doprinosi većoj transparentnosti javnih nabavki.

 

Milan Tegeltija predsjednik VSTV BiH, prije nekoliko dana, pred novinarima je izgovorio: ”Ja sam čovjek od zakona, ja sve radim zakonito.” Međutim, u ovom slučaju, sa aspekta planiranja javnih nabavki, možemo konstatovati da to ne odgovara istini. Plan javnih nabavki, prema Zakonu o javnim nabavkama, mora se usvojiti najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta, odnosno finansijskog plana. Budžet institucija BiH je usvojen 29.07.2020. godine, a VSTV BiH je na svojoj web stranici objavio Plan javnih nabavki tek 07.12.2020. godine. što znači da je probijen rok za ispunjavanje ove zakonske obaveze. 

 

Kad je u pitanju planiranje nabavki, treba još napomenuti i to da postoji dobra praksa da, ukoliko budžet nije usvojen, ugovorni organi na svojim web stranicama objavljuju Privremeni plan javnih nabavki na osnovu Odluke o privremenom finansiranju, i to za period na koji se odnosi Odluka o privremenom finansiranju. Međutim, na osnovu dostupnih informacija vezanih za planiranje javnih nabavki u 2020. godini, VSTV BiH nije postupao u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ali ni u skladu sa dobrim praksama, već je retroaktivno isplanirao ono na šta je već prethodno potrošen novac svih građana Bosne i Hercegovine.

 

Plan javnih nabavki VSTV-a BiH za 2020. godinu, koji je objavljen 07.12.2020. godine, možete preuzeti u dokumentima.

 

(pratimotendere.ba)

Share.

Leave A Reply