Sinan pašina džamija koju su porušili četnici

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jedan od srodnika Mehmed-paše Sokolovića je bio i Sinan-beg Boljanić. Rođen je u selu Boljanići, kao jedno od šestero djece Bajram-age. Sinan-beg je bio oženjen Šemsa-kadunom, sestrom Mehmed-paše Sokolovića.
Sinan-pašina džamije izgrađena je 1570. godine, a osim džamije izgradio je brojne druge objekte.”Slobodno možemo reći da je on graditelj Čajniča. Izgradio je mlinove na rijeci Janjini, mnoštvo musafirhana, medresu koja je bila u sklopu ovog kompleksa. Mnogo hajrata je iza sebe ostavio Sinan-beg Boljanić”, rekao je Avdo ef. Šišić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Čajniče.
Sandžak-beg bosanskog i hercegovačkog ejaleta najveći je dobročinitelj u historiji Čajniča, jer je uz kompleks džamije kasnije nastala i Sinan-pašina mahala. Njegova džamija i ranije je bila uvrštena na listu svjetske baštine, a 2004. godine proglašena je nacionalnim spomenikom BiH.
“Ono što je interesantno, iščitavamo li njegovu biografiju, jeste da je bio zet čuvenog Mehmed-paše Sokolovića. Njegov brat, Husein-paša Boljanić u Pljevljima je izgradio džamiju, samo godinu dana ranije, koja je skoro pa identična”, dodaje Šišić.
Džamija Sinan-paše Boljanića potpuno su uništili Srbi početkom rata, a njena obnova započeta je 2016. godine, zahvaljujući Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske i Vakufskoj direkciji IZ BiH.
Sinan-beg Boljanić je umro 1582. godine i ukopan je u turbetu kraj svoje džamije u Čajniču.

Share.

Leave A Reply