Što manja Srbija veće šanse za mir na Balkanu

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nikad Srbija nije odustala od svojih aspiracija prema teritorijama susjednih zemalja. Pogotovo prema teritoriji Bosne i Hercegovine.

Bošnjaci u Sandžaku, iako većina su minorizirani. S druge strane kada pogledamo Kosovo je već nezavisno. I u Vojvodini ima želja za nezavisnost. Ustvari da bi se odrekla aspiracija i da bi se spriječili novi genocidi i agresije potrebno je Srbiju svesti na razumnu mjeru -“Beogradski pašaluk”.

Share.

Leave A Reply