Tevessul – posredništvo u islamu

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Tevessul je približavanje i umiljavanje Uzvišenom Allahu, ali i posredovanje kod Njega pokornošću i ibadetom, putem slijeđenja Njegovih poslanika i vjerovjesnika te svakim postupkom i aktivnošću kojima je On zadovoljan. Sve što je šerijatom naređeno i pohvaljeno predstavlja legitimni i zakonski tevessul kojim se približava Uzvišenom Gospodaru, koji kaže: “O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovu se borite da biste postigli što želite” (El-Maida, 35).

Postoji dozvoljen, tj. šerijatski legitiman i utemeljen tevessul – posredništvo, a postoji i zabranjen, tj. šerijatski neutemeljen tevessul. U šerijatski utemeljen tevessul ubrajamo:

(1) tevessul Allahovim lijepim imenima, svojstvima savršenstva i Njegovim djelima; “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite tim imenima…” (El-A‘raf, 180).

(2) tevessul (svojim) dobrim djelima; Najbolji primjer ove vrste tevessula naveden je u poznatom hadisu u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje trojicu ljudi iz prijašnjih naroda koji su prenoćili u jednoj pećini, a kada su željeli iz nje izaći i nastaviti put, jedna je stijena pala na ulaz, tako da su u njoj ostali zarobljeni. Tada su zaključili da im ne preostaje ništa drugo nego da iskreno zamole Allaha da ukloni stijenu sa ulaza i to na način što će svako od njih prilikom dove spomenuti neko od dobrih djela koja su učinili iskreno, radi Allaha, te na taj način kod Njega posredovati svojim dobrim djelom. Prvi je spomenuo divan primjer svog dobročinstva prema roditeljima, pa se stijena malo pomjerila. Drugi je spomenuo slučaj kada je samo iz straha od Allaha odbio učiniti nemoral, nakon čega se stijena također malo pomjerila, ali ipak nedovoljno da izađu. Treći je naveo slučaj sa svojim radnikom koji ga je napustio prije nego što mu je isplatio zasluženu nadnicu, a on je tu nadnicu uložio u različite investicije sve dok se njegov imetak nije namnožio do neslućenih razmjera. Nakon što je pronašao tog radnika, dao mu je sve što je zaradio, a ovaj je sve i uzeo i otišao. Nakon toga, stijena se opet pomjerila i otvorila im izlaz, pa su nastavili putovanje. Svaki od njih je, nakon što bi spomenuo dobro djelo, rekao: “Allahu dragi, ako sam ja to učinio isključivo radi Tebe, spasi nas ove naše nevolje u kojoj se nalazimo.” (Buhari, Sahih, br. 2215, i Muslim, Sahih, br. 2743.)

(3) tevessul iskrenom i lijepom dovom; Dokaz za to je postupak Omera, radijallahu anhu, koji je, nakon što je Medinu pogodila suša, rekao: “Gospodaru naš, mi smo kod Tebe posredovali Tvojim Poslanikom (tj. njegovom dovom), pa bi nam Ti spustio kišu. Sada kod Tebe posredujemo Poslanikovim amidžom (tj. njegovom dovom), pa nam spusti kišu.’’ Nakon toga, zajedno sa Abbasom, radijallahu anhu, učili bi dovu za kišu, pa bi kiša, Allahovom dozvolom, i pala. (Buhari, Sahih, br. 3710.)

Share.

Leave A Reply