VARCARKI KOVAČI – KOSA VARCARKI

Pinterest LinkedIn Tumblr +


Na slici je Huso Mašić, kovač iz Varcar Vakufa.
Snimo I. Halilović, 1970-tih.

Stoljećima je duga tradicija kovačkog zanata u Varcar Vakufu i obližnjem Majdanu.
U Varcar Vakufu kovači su svojim majstorlukom bili na usluzi težacima; kovali su mnoge poljoprivredne alatke, potkovice i ploče za konje, klampe, bukagije, klepali sjekire, popravljali plugove, potkivali konje. Kovali su i razne vrste noževa, šklopčeve, handžare…
Ipak, njihov majstorluk se pročuo nadaleko po kovanju kosa “varcarki” o kojima je pisao i nobelovac Ivo Andrić. Poznate su kovačke familije Zonića, Mujkića, Krivdića, Lokmića, Svetnovića, Demirovića, Buhića, Krivdića, Tatarevića… Kovači su kose prodavali u svojim kovačnicama, slali ih poštom na adresu kupca, lli ih nosili na pazar u Ključ, na Bravsko, Bosanski Petrovac, Drvar, zatim u Kulen Vakuf, pa i Liku, na Romaniju, Butorović Polje, Glamoč, Janj…
Majdanski kovači su bili nadaleko čuveni pa kovanju motika, sjekira, gvožda za lov divljači, brava, ključeva, kantara i svega ostalog od željeza što je trebalo težaku u obradi zamlje.
Od nekoliko desetaka majdanskih kovča, danas ih je u Majdanu samo nekoliko.
Od tridestak kovača kosa varcarki, danas je u Varcar Vakufu samo jedan prijeratni, Ahmo Zonić.
Varcarski kovači su nastavili kovati kose u izbjeglištvu Bugojnu. Tamo su kovali Alija Krivdić i Bibe Velić, ali oni više nisu među živima.
U Sanskom Mostu je kovanje kosa “varcarki” nastavio Mustafa Krivdić. Srijedom ga možete vidjeti na pazaru u Jajcu kako prodaje kose, kao i Ahmed Zonić, jedni stari varcarski kovač kosa.

Share.

Leave A Reply