Više od 400.000 ljudi u Bosni i Hecegovini traži posao

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavili su mjesečni statistički pregled stanja tržišta rada sa stanjem na dan 30. novembar 2020. godine.

Zaključno s prethodno navedenim datumom, u BiH je bilo 413.254 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.

U odnosu na prethodni mjesec (septembar) broj nezaposlenih osoba je manji za 1.148 osoba ili 0,28 posto, a od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje 235.633 ili 57,02 posto su žene.

U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u BiH je veća za 11.895 osoba ili 2,96 posto.

Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije COVID-19, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 10.366 osoba ili 2,57 posto.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 588 osoba (0,18 posto), u Republici Srpskoj za 535 osoba (0,64 posto) i u Brčko distriktu BiH za 25 osoba (0,35 posto).

U novembru je brisano ukupno 13.687 osoba s evidencija službi zapošljavanja, od čega je 6.918 žena.

Od ovog broja zaposlene su 9.332 osobe, od čega je 4.810 žena.

Share.

Leave A Reply