Zločine su činili neki Srbi, uz podršku značajnog broja Srba, u ime svih Srba

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Odgovor profesora Nenada Dimitrijevića o negiranju genocida u srpskom javnom, političkom i intelektualnom diskursu:

– Odgovor je jednostavan. Zločine su činili neki Srbi, uz podršku značajnog broja Srba, u ime svih Srba. Za mete napada izabrani su ljudi koji nisu Srbi, zato što nisu Srbi. Motiv, počinioci, žrtve – svi su obeleženi nacionalnim predznakom. Moj etnički identitet prestao je da bude slučajna, moralno irelevantna činjenica onog momenta kad je zločin počinjen u ime svih Srba. Svako od nas obavezan je da prizna istinu o zločinu, i da se zalaže da ova istina nadvlada danas dominantnu politiku i kulturu laži. Kao građani države koja je orkestrirala zločin i kao članovi grupe u čije ime je zločin počinjen, mi imamo dužnost da shvatimo šta se dogodilo, kako je takav pad ispod elementarne civilizacijske razine uopšte bio moguć, i na koji način njegove posledice određuju ne samo naš današnji život, već i pre svega današnji život onih koji su do juče bili meta naše mržnje i napada.
Kad lažemo ili zatvaramo oči pred onim što se dogodilo, mi se ne zadržavamo samo na bagatelisanju istine o nasilnoj smrti i bezrazložnoj patnji. Mi sami sebe zavaravamo, pretvarajući se da bez spoznaje moralnog tereta te istine još uvek možemo da živimo kao pristojna ljudska bića. A to nije moguće. Masovni zločin predstavljao je odricanje od civilizovane normalnosti. Politika i kultura koji favorizuju negiranje, relativizaciju (‘kontekstulizaciju’) i ćutanje, nasilno zadržavaju građane Srbije unutar vrednosnih koordinata loše prošlosti.”
(Kompletan intervju u Preporodu od 15. juna, 2015)

Share.

Leave A Reply